DM på trekkspill 2014

1 04 2014
Musikkglade deltakere på DM på trekkspill i Skien. Foran fra venstre: Marte Leth Olsen, Mari Augestad Smith. Bakerst fra venstre: Albert Landsverk Dahl, Jørn Arve Rønningen, Marthe Dalene Wærnes, Ragnhild Leth Olsen og Jon Torstein Svendsen

Blide deltakere på DM på trekkspill i Skien. Foran fra venstre: Marte Leth Olsen, Mari Augestad Smith. Bakerst fra venstre: Albert Landsverk Dahl, Jørn Arve Rønningen, Marthe Dalene Wærnes, Ragnhild Leth Olsen og Jon Torstein Svendsen

Resultatliste

Orkester
Sandefjord Trekkspillorkester: 103 poeng 1 plass
Salat’n Trekkspillorkester: 89 poeng 2 plass

Duetter t.o.m. 14 år
Marthe Leth-Olsen og Mari Augestad Smith: 82 poeng 1 plass
Reidar Næss og Olai Grong Hagesæter: 73 poeng 2 plass
Hallvard Henden-Leivdal og Jonathan Årøe Lange: 69 poeng 3 plass

Duetter durspill f.o.m. 15 år
Sindre B. Olsen og Mari Sveine: 105 poeng 1 plass

Solist f.o.m. 18 år
Laila Kulsvehagen: 110 poeng 1 plass
Marthe Amalie Dalene Wærnes: 108 poeng 2 plass

Solist t.o.m. 11 år
Anna Ouff Grøthe: 132 poeng 1 plass
Albert Landsverk Dahl: 106 poeng 2 plass
Marthe Leth-Olsen: 96 poeng 3 plass
Mats Fredrik Kollen: 96 poeng 3 plass
Noah Langeland: 93 poeng 5 plass
Julie Karlsen Weberg: 88 poeng 6 plass
Hallvard Henden-Leivdal: 87 poeng 7 plass
Reidar Næss: 78 poeng 8 plass
Tine Næss: 71 poeng 9 plass
Olai Grong Hagesæter: 69 poeng 10 plass

Solist 12 – 14 år
Bjørnar Kulsvehagen: 101 poeng 1 plass
Ragnhild Leth-Olsen: 100 poeng 2 plass
Solveig Johnsen: 90 poeng 3 plass
Sondre Flåten Grøthe: 81 poeng 4 plass

Gammeldans grupper
Duo Kollen: 83 poeng 1 plass

Underholdning div. 2
Mini-Salat`n Trekkspillorkester: 78 poeng 1 plass

Solist 15 – 17 år
Maren Sofie Nyland Johansen: 108 poeng 1 plass

Underholdning div. 1
Sandefjord trekkspillorkester: 112 poeng 1 plass
Skiensfjordens trekkspillklubb: 108 poeng 2 plass

Varietè
Bjørnar Kulsvehagen: 110 poeng 1 plass

Åpen klasse
Tøffe jenter: 121 poeng 1 plass
Mirza Jakic: 105 poeng 2 plass

Dursp. solist f.o.m. 15 år
Sindre B. Olsen: 122 poeng 1 plass

Gammeldans ork. II
Salat`n trekkspillorkester: 99 poeng 1 plass

Duetter f.o.m. 15 år
Laila og Bjørnar Kulsvehagen 64 poeng 1 plass
Laila Kulsvehagen og Madeleine Hovland 52 poeng 2 plass