FLOTTE RESULTATER FOR UTØVERE FRA GRENLAND I DM PÅ TREKKSPILL 2011

8 04 2011

Flott innsats av Skiensfjordens Trekkspillklubb som gikk videre til NM i juni. Bakerst fra venstre: Martin J. Solbakken, Øyvind Eriksen(bass), Øystein Nilssen (slagverk), Lise Larsen, Hanne A. Smith, Tone Sørensen (fløyte), Jon Torstein H. Svendsen, Dan Engbretsen, Ivar Augestad, Tom Erik, Aase V. Aas, Hege S. Ottesen, Gudmund haug, Knut Fredriksen, dirrigen Jørn A. Rønningen, Emma Bitar (fløyte), Charlotte Sverdsten, Marte A. Wærnes og Jhonny Solgård. Foto: Per Jørund Grøthe.

Årets distriktsmesterskap på trekkspill for Buskerud, Telemark og Vestfold ble avviklet lørdag 02. april på Breidablikk Ungdomsskole i Vestfold. Elever fra Skien Kulturskole gjorde en solid innsats. Ragnhild Leth-Olsen fra Skien vant sin klasse for solister t.o.m. 11 år og Albert Landsverk Dahl også fra Skien ble nr. 4 i samme klasse. Charlotte Sverdsten, Skien stilte i klassen Solist 12-14 år, mens Martin Joel Solbakken, Skien og Jon Torstein Høye Svendsen, Porsgrunn stilte i klassen Duetter f.o.m. 15 år. De to sistnevnte hadde for anledningen også satt sammen en gammeldansgruppe sammen med Marte Dalene Wærnes fra Kilebygda som stilte i klassen Gammeldans for rene trekkspillgrupper. Skiensfjordens Trekkspillklubb bestående av utøvere fra hele Grenland (i alderen 11-68 år) vant både i Underholdning 1. divisjon og Gammeldans orkester 2. divisjon.

Vinnerne av DM får mulighet til å konkurrere videre i NM på trekkspill, som i år går i Skien i Telemark fra 30. juni til 2. juli.