NTLs landsmøte i Skien

22 10 2010

NTLs landsmøte ble arrangert i helga i Skien i Telemark. Fredag var det paneldebatt om NM-arrangementet. Blant signalene der var at man må ha noe mer enn konkurransene, at det bør satses mer på det sosiale rundt arrangementet, med blant annet tilbud om kurs og konserter.  Lørdag fortsatte møtet med bl.a. informasjon fra NM-komitten fra Skiensfjordens Trekkspillklubb som skal arrangere neste års NM, om hvor langt planleggingen er kommet og hvordan man ser arrangementet for seg i sin helhet. Søndag fikk møtedeltakerne omvisning pi Ibsenhuset, som er neste års NM-arena.

g

Representanter fra NM-komitten 2011: Jørn , Hanne og Barbro. Foto: Per Jørund Grøthe